داستان ازدواج: کمیک ... 83;استانی
Persian; Farsi

Delivery Options
Please enter pincode to check delivery time.
*COD & Shipping Charges may apply on certain items.
Review final details at checkout.
downArrow

Details

About The Book

آن طور که به نظر می آید، این اولین کتاب کمیک است که با زبان شعرطنز بیان شده (مگر خلافش ثابت شود). علت نبود کتاب های بزرگسال مصور با این سبک ممکن است به دلیل دامنه وسیع مهارت هایی که در این کار لازم است باشد که معمولا در یک شخص جمع نمی شود و محتاج یک تیم است. با توجه به اینکه چاپ کتاب در کل کسی را در ایران به پول و پله نرسانده، بنده به این صورت جمع بندی کرده ام که احتمالا با یک دو دوتا چهارتای ساده هر که سودای چنین کاری را در سر داشته به این نتیجه رسیده است که ارزش وقت و هزینه اش را ندارد و به قول مشهدی ها کرایه نِموکونه. این البته در مورد بنده صدق نمی کند چون بنده به شخصه آنقدر مهارت دارم و به قول زنم کوت استعداد هستم که نیازی به یک تیم برای این کار حاصل نشد. امیدوارم از این کتاب لذت ببرید!
downArrow

Ratings & Reviews

coupon
No reviews added yet.