Моят живот Моята вяра Ⅰ: My Life My Faith Ⅰ (Bulgarian Edition)
Bulgarian

Piracy-free
Piracy-free
Assured Quality
Assured Quality
Secure Transactions
Secure Transactions
Fast Delivery
Fast Delivery
Sustainably Printed
Sustainably Printed
Easy Returns
Easy Returns
Delivery Options
Please enter pincode to check delivery time.
*COD & Shipping Charges may apply on certain items.
Review final details at checkout.
downArrow

Details

About The Book

Казват че най-ароматният розов парфюм се получава от розите на планините в Балкана. При все това не можем да го получим от всяка роза. За да бъде парфюмът от най-високо качество трябва да извлечем екстракта на розата откъсната в два часа сутринта когато е най-студено и мрачно. Моят живот Моята вяра автобиографията на Д-р Джейрок Лий осигурява по същия начин най-дълбокия духовен аромат за читателите. Това е така защото неговият живот е роден от любовта към Бога изпитал черните вълни металния хомот и най-дълбокото отчаяние.
downArrow

Ratings & Reviews

coupon
No reviews added yet.