Kaj Krabba blir förälskad: Swedish Edition of Colin the Crab Falls in Love: 3

Piracy-free
Piracy-free
Assured Quality
Assured Quality
Secure Transactions
Secure Transactions
Fast Delivery
Fast Delivery
Sustainably Printed
Sustainably Printed
Easy Returns
Easy Returns
Delivery Options
Please enter pincode to check delivery time.
*COD & Shipping Charges may apply on certain items.
Review final details at checkout.
downArrow

Details

About The Book

Colin the Crab is a hard worker who loves spending his spare time with friends. He has a charming home but lately it has started to feel a bit empty and lonely. Is it time for Colin to find a spouse? Colin is confused and none of his friends knows how to advise him. One day Finley the Frog the director of the river museum calls Colin for help when an accident befalls an important exhibition of shells and corals. Among the broken shelves Colin makes a delightful discovery: a girl crab with the most beautiful eyes along the riverbank. --- Kaj Krabba jobbar alltid hårt men tycker om att tillbringa sin lediga tid med sina vänner. Han har ett trivsamt hus men på sista tiden har det börjat kännas tomt och ensamt. Är det dags att Kaj finner sig en flickvän? Kaj är förvirrad och ingen av hans vänner vet hur de ska hjälpa honom. En dag ringer Gustav Groda flodmuseets direktör och ber Kaj om hjälp när en olycka håller på att äventyra en viktig utställning om snäckor och koraller. Mitt ibland de krossade skalen finner Kaj en underbar upptäckt; en flickkrabba med de vackraste ögonen han någonsin sett längs med hela flodbanken. Colin the Crab is a hard worker who loves spending his spare time with friends. He has a charming home but lately it has started to feel a bit empty and lonely. Is it time for Colin to find a spouse? Colin is confused and none of his friends knows how to advise him. One day Finley the Frog the director of the river museum calls Colin for help when an accident befalls an important exhibition of shells and corals. Among the broken shelves Colin makes a delightful discovery: a girl crab with the most beautiful eyes along the riverbank.