Mellan murarna: Swedish Edition of Between the Walls
Swedish

Piracy-free
Piracy-free
Assured Quality
Assured Quality
Secure Transactions
Secure Transactions
Fast Delivery
Fast Delivery
Sustainably Printed
Sustainably Printed
Easy Returns
Easy Returns
Delivery Options
Please enter pincode to check delivery time.
*COD & Shipping Charges may apply on certain items.
Review final details at checkout.
downArrow

Details

About The Book

On his sailing trip Leo the little wanderer arrives at a rocky bay and disembarks on a deserted pier. It belongs to two towns that are feuding furiously with one another. The angry mayors wont allow the traveler inside their stone walls. But luckily for Leo between the two towns lies a piece of land that nobody owns. It is just big enough for his neat little cabin and garden where many flowers bloom and the beautiful sounds of his violin fill the air. On warm nights people climb onto the walls together to admire the view and listen to the music and the sea. Would it be better after all to tear down the walls that separate us? the townsfolk begin to wonder. --- Under en seglingstur kommer Leo den lilla resenären till en klippig vik och går iland på en övergiven pir. Piren tillhör två städer som ligger i fejd med varandra. De arga borgmästarna vill inte släppa in resenären innanför sina stenmurar. Men som tur för Leo ligger det ett stycke land mellan städerna som ingen äger. Marken visar sig vara precis lagom stor. Här kan Leo bygga sin lilla stuga med en blomstrande trädgård. Snart fylls luften av vacker violinmusik. Under varma kvällar klättrar människorna upp på de båda murarna för att tillsammans kunna njuta av utsikten och lyssna till musiken och havet. När allt kommer omkring skulle det inte vara bättre att vi rev ner murarna mellan oss? börjar stadsborna undra.