Đời Tôi Và Niềm Tin I: My Life My Faith I (Vietnamese Edition)
Vietnamese

Piracy-free
Piracy-free
Assured Quality
Assured Quality
Secure Transactions
Secure Transactions
Fast Delivery
Fast Delivery
Sustainably Printed
Sustainably Printed
Easy Returns
Easy Returns
Delivery Options
Please enter pincode to check delivery time.
*COD & Shipping Charges may apply on certain items.
Review final details at checkout.
downArrow

Details

About The Book

Người ta nói rằng mùi hương hoa hồng tuyệt hảo nhất có thể tìm thấy ở núi Balkan. Tuy nhiên không phải bất kỳ hoa hồng nào ở núi Balkan cũng có hương thơm như nhau. Để có được mùi hương tuyệt hảo chúng ta phải chiết xuất tinh chất của hoa hồng được thu nhặt lúc hai giờ sáng là thời điểm tối tăm và lạnh lẽo nhất. Đời Tôi và Niềm Tin tự truyện của Tiến sĩ Jaerock Lee tỏa hương thiêng liêng tuyệt vời đến độc giả. Cuộc đời ông thấm đuợm tình yêu Đức Chúa Trời qua những làn sóng thời cuộc đen tối gông xiềng làm nản chí cùng những thất vọng khó lường qua đó ông đã kinh nghiệm được tình yêu của Ngài.