Reisgenoten: Dutch Edition of Traveling Companions: 1 (Nepal)
Dutch; Flemish

Piracy-free
Piracy-free
Assured Quality
Assured Quality
Secure Transactions
Secure Transactions
Fast Delivery
Fast Delivery
Sustainably Printed
Sustainably Printed
Easy Returns
Easy Returns
Delivery Options
Please enter pincode to check delivery time.
*COD & Shipping Charges may apply on certain items.
Review final details at checkout.
downArrow

Details

About The Book

After devastation caused by a landslide the people of a small mountain village are forced to leave their ruined homes and embark on a difficult journey towards the valley. However an unlikely trio has to stay behind and wait for help. The rope-makers son Tony has injured his leg; the oldest of the village is weakened by his age; and the blind blacksmith is not likely to make the difficult trek down. They are anxiously waiting to be rescued but they are running out of options. Even though the odds are against them the three companions gather their courage and set out. On this dangerous journey they rely on each other and share the little they have left. --- Na de chaos die ontstond na een aardverschuiving wordt de bevolking van een klein bergdorpje gedwongen hun vernielde huizen te verlaten en een moeilijke reis te beginnen naar de vallei. Een onwaarschijnlijk trio blijft echter achter om op hulp te wachten. De zoon van de touwslager Toni is gewond geraakt aan zijn been de dorpsoudste is verzwakt door zijn leeftijd en de blinde smid kan het bijna onmogelijke pad naar beneden waarschijnlijk niet volgen. Net als de anderen willen zij ook graag gered worden maar ze hebben niet veel kans. Ondanks dat het lot tegen hen werkt verzamelen de drie vrienden hun moed en beginnen aan een gevaarlijke tocht waarbij ze op elkaar steunen en hun schamele bezittingen moeten delen.
downArrow

Ratings & Reviews

coupon
No reviews added yet.