Reskamraterna: Swedish Edition of Traveling Companions: 1 (Nepal)

Piracy-free
Piracy-free
Assured Quality
Assured Quality
Secure Transactions
Secure Transactions
Fast Delivery
Fast Delivery
Sustainably Printed
Sustainably Printed
Easy Returns
Easy Returns
Delivery Options
Please enter pincode to check delivery time.
*COD & Shipping Charges may apply on certain items.
Review final details at checkout.
downArrow

Details

About The Book

After devastation caused by a landslide the people of a small mountain village are forced to leave their ruined homes and embark on a difficult journey towards the valley. However an unlikely trio has to stay behind and wait for help. The rope-makers son Tony has injured his leg; the oldest of the village is weakened by his age; and the blind blacksmith is not likely to make the difficult trek down. They are anxiously waiting to be rescued but they are running out of options. Even though the odds are against them the three companions gather their courage and set out. On this dangerous journey they rely on each other and share the little they have left. --- Efter ett förödande jordskred tvingas människorna i en liten bergsby att lämna sina förstörda hem och ge sig av på en svår resa ner mot dalen. En oväntad trio tvingas emellertid att stanna kvar och vänta på hjälp. Repmakarens son Tony som har skadat sitt ben; byns äldsta invånare som är för svag på grund av sin ålder; och den blinda smeden som troligen inte kan klara av den svåra resan ner. De tre väntar oroligt på att bli räddade men alternativen håller på att ta slut. Även om de har alla odds emot sig tar de tre kamraterna mod till sig och beger sig av. Under den farliga re-san litar de på varandra och bidrar alla med det lilla de har kvar.
downArrow

Ratings & Reviews

coupon
No reviews added yet.