እታ እትፍውስ ድሙ: Tigrinya Edition of The Healer Cat
Tigrinya

Piracy-free
Piracy-free
Assured Quality
Assured Quality
Secure Transactions
Secure Transactions
Fast Delivery
Fast Delivery
Sustainably Printed
Sustainably Printed
Easy Returns
Easy Returns
Delivery Options
Please enter pincode to check delivery time.
*COD & Shipping Charges may apply on certain items.
Review final details at checkout.
downArrow

Details

About The Book

Celesse the healer cat is a highly respected member of the neighborhood. As the mistresss favorite cat she spends lazy days in the warmth of the house. One snowy night a mother hare rushes in desperate for help. Reluctantly the healer cat travels with her through a nighttime snowstorm and biting cold winds. In a dark forest Celesse comes face-to-face with a scary surprise and is forced to gather her powers for the first time in a while. --- ብሰንኪ ውህበታ ሻሹ እታ እትፍውስ ድሙ ኣብቲ ጎሮባብቲ ኣዝያ ፍትውቲ እያ። ከም ፍትውቲ እንዳ ማትሮን፣ ግዚአ ኣብቲ ምዉቕ ገዛ ምሕላፍ ባህ ይብላ ነበረ። እንተኾነ ዳሕራይ፣ ሓንቲ ውላድ ዝነበራ ማንቲለ ናብኣ ብጉያ መጺኣ ክትሕግዛ ትሓታ። ዋላ እኳ እንተ ዘይደለየት ግድን ስለ ዝበለታ ምሸት በቲ በረድን ዝባላዕ ቀዝሕን ወሰደታ። ኣብቲ ጸልማት ጫካ ሻሹ ምስ ዘሰምብድ ነገር ስለ ዝገጠመት ሓይላ ክትኣኻኽብ ነይርዋ። እታ ነዋሕ ለይትን ዕዉት ምብጻሕን ምስ ተወድአን ጸሓይ ምስ በረቐትን ነቲ ናይ በረድ ጫካ ጥራይ ዘይኮነ ናይታ እትፍውስ ድሙ ልቢውን ክመውቕ እዩ።
downArrow

Ratings & Reviews

coupon
No reviews added yet.